Beschreibung Feiertag Rosch ha-Schana 2014

Foto: Howard Sandler / shutterstock

Rosch ha-Schana

Am 25. September 2014 ist Rosch ha-Schana.
 

 hier findest Du weitere Infos zum Tag